logo De Vliegende Ster
               KM DE VLIEGENDE STER VZWHOME

TONEEL

NEVENACTIVITEITEN

HISTORIEK

BESTUUR

SPONSORS

LINKS

CONTACT

NIEUWS

VIDEO-LOG

Historiek

In den beginne

We schrijven 1921.
Een aantal Humbekenaren, die regelmatig een kaartje kwamen leggen bij Hendrik Janssens in de Kruisstraat besloten tussen pot en pint om een vereniging op te richten.  Hun doel : de Humbekenaren na de ellende van WO I een verdiende ontspanning aan te bieden.

Een vereniging moet natuurlijk ook een naam hebben en dit bleek niet zo eenvoudig.  Verscheidene namen werden verzonnen, doch geen enkele weerhouden.
Toen ze in de vroege uurtjes huiswaarts keerden, wees Leopold De Valck naar een vallende ster : de naam was gevonden, "De Vliegende Ster" was ontstaan.
Dit was één verhaal dat de ronde deed.  Volgens een andere bron zou het Jozef Eyndels geweest zijn die, bij het buitengaan om zijn behoefte te doen, een vallende ster had gezien en daardoor de geschikte naam vond.
Hoe de naam "De Vliegende Ster" ontstaan is, kan niet meer achterhaald worden.
Feit is dat het alleszins op een erg originele manier moet gebeurd zijn.


De Vliegende Ster : een trompettersvereniging

Het eerste doel van de nieuwe vereniging was een groep te vormen om samen aangename avonden door te brengen en feesten te organiseren.
Lodewijk Bosmans echter zag het grootser en besloot er een "veloclub" van te maken
Bij de uitstappen per fiets hoorde ook muziek bij, dat al rijdend moest gespeeld worden.  Alleen de trompet zonder toetsen kwam daarvoor in aanmerking.
Zo groeide "De Vliegende Ster" uit tot een degelijke trompettersmaatschappij.

Zoals vele verenigingen staakten ook de trompetters van "De Vliegende Ster" tijdens WO II hun werkzaamheden.
In 1945 ijverde Jan Willems om de maatschappij weer een nieuwe start te geven.  En met enige moeite slaagde hij erin om de trompetters weer bijeen te krijgen.
Tot 1973 was het gebruikelijk dat de trompetters de toneelavonden inleidden.

Vanaf het begin van de 70'er jaren begon de trompettersmaatschappij minder succes te kennen.  Er werd steeds minder gerepeteerd en waar men voor vreesde, gebeurde in 1974 : de trompettersafdeling werd "voor onbepaalde tijd" ontbonden.


Van trompetten naar toneel

Lodewijk Bosmans, of "De Meester" zoals hij genoemd werd, was een enthousiast toneelliefhebber.  Hij had buiten de vereniging om het initiatief genomen om een groots massaspel op te voeren, "Jozef in Dothan".
Gezien de uitzonderlijke bijval was "de meester" vastbesloten verder voor het toneel te blijven ijveren.  Hij stelde voor om met "De Vliegende Ster" geregeld toneelstukken ten tonele te brengen.

In 1924 was het dan zover : het eerste grote toneelstuk "Besloten tijd", een drama in vijf bedrijven, werd opgevoerd in het bovenzaaltje van herberg "In Den Hollenblok"
In die eerste jaren werden er verscheidene toneelstukken gebracht, meestal luchtige blijspelen die voornamelijk gespeeld werden ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest.

In 1928 staken meningsverschillen de kop op en werd de vereniging in twee groepen verdeeld. 
Volgens de toneelspelers bood het lokaal te weinig ruimte.  De meerderheid van het bestuur was voorstander om naar een ander lokaal te verhuizen, terwijl anderen liever ter plaatse bleven.
Eind 1928 viel de beslissing ; "De Vliegende Ster" nam haar intrek in het lokaal van café "De Toekomst".  De tegenstanders verkozen te blijven onder de naam "De Oude Ster".
Om de naam "De Vliegende Ster" te beschermen werden op 2 december 1928 de statuten van de maatschappij goedgekeurd en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 december 1928.

Tijdens WO II werden de toneelactiviteiten gestaakt.  Enkel in 1942 werd een voorstelling gegeven ten bate van Winterhulp.
Na de bevrijding in 1945 ijverde Jan Willems om "De Vliegende Ster" weer op gang te krijgen.  Eind 1945 werd opnieuw gestart met toneelopvoeringen.

in 1974 vierde de toneelgroep zijn 50-jarig bestaan.  De productie "De nieuwe dageraad" werd voor deze gelegenheid opgevoerd.

In 1980 werd aan de vereniging gevraagd om het lokaal van café "De Toekomst", dat verkocht werd, te verlaten.
De vereniging vond haar intrek in de oude klaslokalen in de Kerkstraat, waar vanaf dan de repetities plaatshebben.
Vanaf die periode vinden de toneelopvoeringen plaats in het Parochiaal OntmoetingsCentrum.

In 1996 vierde "De Vliegende Ster" haar 75-jarig bestaan.
Tijdens dit feestjaar werden verscheidene activiteiten, zoals een autozoektocht en een fietstocht georganiseerd.
In november werd het massaspektakel "De blauwe vogel" van Maurice Maeterlinck ten tonele gevoerd.

In 2021 viert "De Vliegende Ster" haar 100-jarig bestaan.  Een heel feestprogramma was reeds opgezet, doch omwille van de Corona-epidemie konden de voorbereidingen niet doorgaan.
Het bestuur heeft dan beslist om de festiviteiten te laten doorgaan in 2022.


Een chronologisch overzicht

1921 : Ontstaan van "De Vliegende Ster".  Eerste voorzitter is Jan Van Hemelrijck
1924 : Inhuldiging nieuw vaandel geschonken door de familie Horckmans
1924 : Eerste grote toneelproductie "Besloten tijd" in een regie van Lodewijk Bosmans
1924 : Eerste Sinterklaasfeest, ingericht voor de kinderen van de leden
1927 : Voorzitter Jan Van Hemelrijck overlijdt en wordt opgevolgd door Felix Van Den Eynde
1928 : Meningsverschillen zorgen ervoor dat de maatschappij verdeeld wordt.  Een meerderheid verkiest te
               verhuizen 
naar zaal "De Toekomst".  Een minderheid blijft in het dorp en geeft zichzelf de naam  
               "De Oude Ster"

1928 : Statuten van de maatschappij verschijnen in het Belgisch Staatsblad
1942 : Een drama en blijspel worden opgevoerd ten voordele van Winterhulp.  Er worden geen andere
              activiteiten
 tijdens de oorlogsjaren georganiseerd
1945 : Onder impuls van Jan Willems worden de toneel- en trompettersactiviteiten weer opgestart.  
              Hij wordt de nieuwe 
voorzitter
1968 : Start jeugdtoneel in een regie van Rik Lanin
1971 : "De Vliegende Ster" krijgt de titel "Koninklijke Maatschappij"
1971 : Jubelfeesten ter gelegenheid van 50 jaar "De Vliegende Ster".  Tijdens de vieringen wordt een
              nieuw vaandel
 ingehuldigd
1974 : Trompettersafdeling wordt "voor onbepaalde tijd" ontbonden
1974 : Viering 50 jaar toneel
1981 : Rik Lanin wordt verkozen tot nieuwe voorzitter
1981 : Intrek in de oude gemeenteschool in de Kerkstraat.  Vanaf dan worden de repetities hier gehouden.
 
             De opvoeringen gaan voortaan door in het Parochiaal OntmoetingsCentrum
1984 : Start toneelschool onder leiding van Jos Adam.  De toneelschool zou 4 jaar blijven bestaan
1995 : Julien De Doncker wordt voorzitter
1996 : Feestjaar ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de maatschappij
2000 : Eerste deelname aan het Provinciaal Tornooi met "De Knecht van twee meesters".  We behalen
               de 1ste afdeling

2002 : "De Vliegende Ster" ontvangt de medaille voor verdienste van de provincie Vlaams-Brabant
2003 : Deelname aan het Provinciaal tornooi met "De dame met de camelia's". We behalen wederom de
               1ste afdeling.

2004 : Wijziging der statuten in functie van de nieuwe reglementering op de VZW's
2005 : Toneelvoorstelling "Oud papier" ten voordele van de Tsunami slachtoffers
2006 : Deelname aan het Provinciaal tornooi met "Koffie".  Het resultaat was niet wat we verwachtten :
               2de afdeling.

2008 : Onder impuls van Julien De Doncker wordt er gestart met de jeugdwerking
2009 : Jean-Pierre Goossens wordt voorzitter.
2010 : Deelname aan het Provinciaal tornooi met "Festen".  Tot onze grote vreugde behalen we
              Uitmuntendheid

2013 : Deelname aan het Provinciaal tornooi met "Oscar".  Ons vorig resultaat wordt bevestigd : alweer
              Uitmuntendheid

2016 : Deelname aan het Provinciaal tornooi met " Plastische chirurgie BBB".  Driemaal is scheepsrecht :
              opnieuw 
Uitmuntendheid
2019 : Een mijlpaal in de geschiedenis van De Vliegende Ster! Voor het eerst hebben we een vrouwelijke    
               voorzitter.  Na 10 jaar voorzitterschap geeft Jean-Pierre Goossens de fakkel door aan Marinelle De
               Winne

2020 : Het Corona-virus treft ook onze maatschappij.  De maart-productie moet noodgedwongen geannuleerd worden.                         Later beslist het bestuur om alle activiteiten van dat jaar te schrappen.
              Omdat we niet de nodige voorbereidingen kunnen treffen voor het feestjaar 2021, wordt tevens beslist om alle                           feest-activiteiten te verplaatsen naar 2022.
2021 : Ook dit jaar zijn we nog niet van het corona-virus verlost.  In november staat alles klaar om opnieuw een productie op
             de planken te brengen.  Helaas beslist het lot er anders over. 
             Een week voor de voorstelling worden een aantal spelers getroffen door het virus, waardoor we noodgedwongen de
             productie moeten stilleggen.
             Ook andere geplande evenementen (barbecue, Sinterklaasfeest) gaan dit jaar nog niet door.
2022 :  Om toch opnieuw op te starten en het risico zoveel mogelijk te beperken, wordt beslist om in mei een kleinschalige
              voorstelling te geven.
              De zaal wordt ook aangepast: in plaats van rijen na mekaar worden er tafels geplaatst, zodat er toch enige ruimte                   tussen het publiek wordt gecreëerd.
              Zowel de prelude "Twee meisjes sjouwen met een bank en één meisje lacht" gebracht door de meisjes van onze                    jeugdwerking als de voorstelling "Sayonara" zijn een succes. 
2022 : In 2021 bestaat onze maatschappij 100 jaar.  Door de corona-maatregelen kon dit niet gevierd worden in 2021.
            Aanvankelijk werd beslist om de vieringen te laat doorgaan een jaar later te laten doorgaan, maar omdat ook nu nog
            allerlei maatregelen van kracht zijn, werd (met spijt in het hart) beslist om alle geplande vieringen niet te laten
            doorgaan .
            Dit jaar worden we door het gemeentebestuur van Grimbergen op een receptie uitgenodigd voor het 100-jarig
            bestaan.
2024 : Marinelle De Winne beslist om zich toe te leggen op het artistieke deel en beslist om de fakkel van voorzitter door te
            geven.
            Op de algemene vergadering in juni wordt Gunter Van Lint voorgedragen als nieuwe voorzitter.