logo De Vliegende Ster
               KM DE VLIEGENDE STER VZWHOME

TONEEL

NEVENACTIVITEITEN

HISTORIEK

BESTUUR

SPONSORS

LINKS

CONTACT

NIEUWS

VIDEO-LOG

Nevenactiviteiten

Sinterklaasfeest

En van de jaarlijkse activiteiten van De Vliegende Ster is het Sinterklaasfeest, dat reeds ontstond in de beginjaren en destijds nog gecombineerd werd met het brengen van sketches.  Dit gaf naderhand de impuls om te starten met toneelvoorstellingen.
Door de jaren heen bezocht de Sint onze kinderen op zeer uiteenlopende manieren : per boot, helikopter, in een oldtimer, ...  en werd steeds begeleid door onze trompetters.

Vanaf 1976 was er voor het eerst sprake van een spelnamiddag, waarbij het uitdelen van de geschenken gecombineerd werd met een hele resem activiteiten, waarin de kinderen zich ten volle konden uitleven.
Een volgende stap om de spelnamiddag nog aantrekkelijker te maken voor de kinderen en de ouders werd het plaatsen ven de spelnamiddag in een bepaald thema.  In 1982 werd hiermee gestart en wordt nog steeds gehandhaafd.
Dergelijke organisatie vereist de nodige "brainstorming" en kundigheid voor het in elkaar knutselen van de noodzakelijke gezelschapspellen in een aangepast decor.  Gelukkig kunnen we rekenen op vele bereidwillige handen en hersenen.

Alle kinderen van onze leden en alle, in Humbeek wonende kinderen van 0 tot en met 10 jaar kunnen zodoende genieten van een onvergetelijke namiddag.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat we steeds kunnen rekenen op een massale belangstelling.

De arme en verlaten kinderen worden evenmin vergeten tijdens dit feestgebeuren.
Onder impuls van wijlen Urbain FINAUT werd er in 1991 gestart met het verzamelen van oud speelgoed.  Tot op heden wordt het ingezamelde speelgoed geschonken aan VZW DE HELPENDE HAND, een Belgische organisatie die het speelgoed bezorgt aan verwaarloosde kinderen.